Psi su naša veza sa rajem. Oni ne znaju za zlo, zavist ili nezadovoljstvo. Sedeti sa psom na padini brda u lepom danu znači ponovo biti u raju, gde nedostatak aktivnosti ne znači dosadu, već mir.’ – Milan Kundera, književnik

        Za brigu o životinjama i našim najboljim prijateljima nema kraja!

       Azil za pse pored Hotela Srem je mesto koje najverovatnije niste očekivali da postoji. Svojevrstan po mnogim merilima, napomenućemo samo par – jedan je od samo tri u celoj Evropi po svojoj svrsi i nameni kao i da aktivno učestvuje u programu rada sa decom sa posebnim potrebama… O ostalim ćemo vam reći pri susretu.

        Tu smo da se zajedno sa Vama zalažemo za opštu humanizaciju, vrhunski tretman i borbu koja podrazumeva korenitu promenu stava i odnosa čoveka prema psima.